(+48) 22 828 49 90

biuro@klasterluxtorpeda.pl

pon.-pt. 9:00-17:00

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Firma
Stanowisko
Informacje dla organizatora
Wyślij
Wyślij
Formularz rejestracyjny został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Marcin Horała

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,

Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP

Andrzej Bittel

 

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury

pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu

Jerzy Polaczek

 

Poseł na Sejm RP,
Wiceprzewodniczący
Komisji Infrastruktury

"Polityka Transportowa państwa jako narzędzie strategicznego oddziaływania na gospodarkę. 

 

19 września 2023 r.

godz. 13.15

 

Targi TRAKO Gdańsk

AMBEREXPO, I piętro sala nr 2

 

godz. 14.20 po zakończeniu debaty

AMBEREXPO, I piętro sala nr 2

    Debata:  

 

 

      Kiedy:

 

 

      Gdzie:

 

 

    Koktajl:

 

DEBATA:
Polityka transportowa 
państwa jako narzędzie strategicznego oddziaływania na gospodarkę

Polityka transportowa jest to zbiór działań, strategii i decyzji podejmowanych przez rząd lub organy decyzyjne w celu zarządzania systemem transportowym. Ma ona na celu regulację i kierowanie rozwojem infrastruktury transportowej, środków transportu, usług transportowych oraz regulacji związanych z transportem.


Polityka transportowa może być istotnym narzędziem strategicznego oddziaływania na państwo z wielu powodów:

  • Rozwój gospodarczy: Poprawa infrastruktury transportowej, takiej jak drogi, mosty, porty czy lotniska. 
  • Spójność terytorialna: Dostęp do efektywnych i niezawodnych środków transportu na obszarach wiejskich i bardziej odległych regionach może zniwelować różnice w rozwoju między różnymi częściami kraju. 
  • Środowisko i zrównoważony rozwój: Dążenie do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i redukcji zużycia paliw kopalnych poprzez promowanie środków transportu o niższej emisji, takich jak transport publiczny, rowery czy samochody elektryczne. 
  • Bezpieczeństwo: Obejmuje to zarówno bezpieczeństwo drogowe, jak i bezpieczeństwo w innych środkach transportu, takich jak lotniska czy porty. Wdrażanie odpowiednich przepisów, regulacji i systemów monitoringu. 
  • Integracja społeczna: Dostęp do transportu publicznego może ułatwiać mobilność osób o niższych dochodach, starszych osób czy niepełnosprawnych, umożliwiając im dostęp do miejsc pracy, edukacji, opieki zdrowotnej i innych usług społecznych. 

 

Podsumowując można powiedzieć, że polityka transportowa jest kluczowym narzędziem strategicznego oddziaływania na państwo. Dlatego też z uwagi na jego rangę zajmiemy się tym tematem w czasie debaty strategicznej w czasie targów TRAKO w gronie najwybitniejszych ekspertów, naukowców oraz polityków. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie jaka powinna być polska polityka transportowa, aby najpełniej realizować rozwój gospodarczy kraju, wzmacniając jej bezpieczeństwo oraz zwiększając zamożność obywateli.

Partner koktajlu

Partner 

Partner koktajlu

Partner główny 

Partner 

Partner wydarzenia

Partner 

Partner wydarzenia

Partner koktajlu

Organizator

Koordynator Klastra

Patron Medialny

 

00-409 Warszawa

ul. Solec 63B/7

Koordynator Klastra

"Blue Ocean"

Business Consulting Sp. z o.o.

(+48) 22 828 49 90

pon.-pt. 9:00-17:00

biuro@bobc.pl

Marlena Stańczak-Libich 

 

Dyrektor Działu
Klienta Strategicznego
Lider Praktyki Kolejowej
Marsh Polska

 

Krzysztof Zdziarski 

 

Prezes Zarządu

PESA Bydgoszcz SA

 

Czesław Warsewicz 

 

Przewodniczący Rady

Klastra "Luxtorpeda 2.0"

prof. Mirosław Chaberek 

 

Uniwersytet Morski w Gdyni

 

 

Bogdan Zawadewicz

 

Menedżer Zespołu
Analiz Międzynarodowych w BGK